Lad tændstikkerne være i æsken i denne (tørre) tid

Det er ikke regnvejr, som der er kommet mest af i den sidste tid.

Dette har gjort græsset tørt og brandfaren større.  Tirsdag den 26 juni udbrød der brand i buske og krat på Skødshoved Strand på Mols.

Der var heldigvis vindstille, hvilket forhindrede branden i at sprede sig.

”Der var hurtigt styr på, at det ikke bredte sig videre, og kom i nærheden af sommerhusene i området” fortæller indsats-lederen for sikkerhed og beredskab, Kirsten Dyrvig til TV2 Østjylland.

Det er usikkert, hvad der præcist var oversag til branden. Måske er det en engangsgrill, som man fandt tæt på buskene, som er blevet andtændt,  Selvom den direkte brandoversag, i denne situation, er ukendt, er det dog, under alle omstændigheder, vigtigt at være forsigtig, understreger Kirsten Dyrvig,  I følge hende viser tirsdagens brand, hvorfor det, godt med et afbrændings – forbuds reglelsæt på Djursland lige for tiden.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

• haveaffald
• halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
• affald fra skovbrug,
• siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede‐ og mosetørv samt
• bål, herunder bålfade.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder
• grill*,
• ildsteder,
• apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse‐ eller skære‐aggregater,
blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

* Brug af grill tillades på fast ikke-brændbart underlag.

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske:
• Lad aske blive i den tillukkede grill
• Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.