PGU har nu udsigt til letbanetog

Letbanen åbnede for lang tid siden i Aarhus, men det har åbenbart været for svært at åbne Grenaabanen.

Det forventes først, at den er klar ved årsskiftet 2018/19. Samtidig åbner strækningen mellem Lisbjerg og Lystrup. Selvom Grenaabanen teknisk set er klar, er der stadig nogle ting, der skal godkendes, før den kan komme på sporet. Den skal bl.a testkøres. Fotograf Morten fra PGUs medielinje var på vej derhen, da han så et Letbane-togsæt på den ellers nedlagte togstation i Hornslet. De kørte dog kun med lav hastighed. Senere forvæntes det at sætte farten op. Vi på medielinjen ser frem til åbningen af Grenaabanen.