Færdselstjek ved skoler gave bonus

I sidste uge gennemførte politiet målrettet færdselskontrol af trafikanternes adfærd ved skoleveje rundt omkring i landet. I Østjyllands politikreds gennemførte færdselspolitiet 59 kontroller ved de østjyske skoler. hvor i alt 648 trafikanter blev standset, hvilket gav 218 sager i alt.

119 blev sigtet for at køre for stærkt

14 børn var ikke fastspændt

21 cyklister/knallerter kørte mod kørselsretningen, ni kørte på fortovet og 12 kørte ind, hvor der var indkørsel forbudt

13 havde forkert eller mangelfuld lygteføring

Herudover blev der skrevet 30 øvrige sager om blandt andet brug af mobiltelefon, manglende kørekort, kørsel frem for gult/rødt lys og andre færdselsovertrædelser