Skole – er ikke kun karakterer

Landets skoler skal opdeles i forskellige grupper, hvis man skal måle, hvordan eleverne ligger med hensyn karakterer og fravær fra undervisningen.Det er nemlig forskel fra skole til skole hvor gode børns forudsætninger for indlæring er. Nogle børn kommer f.eks. fra ressourcestærke familier, mens andre ikke gør.
De nye grupper skal hedde ”skolefamilier” og grupperingerne består hver af 20-40 skoler, hvor grundlaget er det samme.
Det giver et bedre overblik over den enkelte skoles udvikling, mener undervisningsminister, Merete Riisager.
Claus Drachmann, der er leder på Filstedvejens skole i Aalborg har været med til at udvikle tiltaget, og hilser det velkommen. Han siger dog samtidig, at det er vigtigt at huske, at selve det, at man lære noget i skolen, er mindst ligeså vigtigt, som hvad man får i karakter.